Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
Morning Talk วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

Unit School

UNITSCHOOL FIX

รวมกิจกรรม KM

Morning Talk วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

IMG 6477

Morning Talk วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว สู่การพัฒนาโครงการ โขง เลย ชี มูล


Mor 14 60วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว สู่การพัฒนาโครงการ โขง เลย ชี มูล นำทีมโดย นายวรชาญ จงพล ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ม็อบลี่ย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

 

คอมเมนต์  

0 #2 ชัยสิทธิ์ 2560-06-26 09:59
มีการนำเทคโนโลยี่มาใช้งานเช่นการขุดเจาะอุโมงค์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างคันคลองที่ไม่ใช้พื้นที่มาก
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
0 #1 สิรินภาพันธ์ 2560-06-24 06:52
ได้รับความรู้เพิ่มเติม
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช