Unit School

UNITSCHOOL FIX

Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม

Untitled 1 1Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม

ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการชลประทานนครพนม เรื่อง การถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในเขตโครงการชลประทานนครพนม โดย นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา  สบ2 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ,นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา , ผู้อำนวยการส่วน , ผู้อำนวยการโครงการ , หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

รายงานสรุป Morning talk

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช